DK-Jobs Logo
Forsiden Arbejdsgiver Jobsøger Firma Profiler Kontakt DK-Jobs
Jobsøgning
 Generelle betingelser

Generelle betingelser for brug

I henhold til betingelser og vilkår beskrevet på denne side, stiller DK-Jobs oplysninger, tekst, grafik og data til rådighed på dette site. Når man benytter eller går ind på adressen www.dk-jobs.dk, accepterer man disse betingelser for brug, uden undtagelse og det gælder også for øvrige retningslinjer gældende og tilgængelige via www.dk-jobs.dk

Data stilles til rådighed som de til enhver tid fremstår, og uden nogen som helst garanti af nogen som helst slags. Data som er anbragt på www.dk-jobs.dk, kan indeholde tekniske og/eller andre evt. fejl eller unøjagtigheder, og DK-Jobs fralægger sig ethvert ansvar og foregiver intet med hensyn til materialernes holdbarhed, kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed og fralægger sig samtlige forpligtelser uden forbehold til at holde disse oplysninger opdaterede og/eller nøjagtige, fuldstændige eller kvalitetsmæssigt forsvarlige.

Adgang til og brug af beskyttede sider og områder på www.dk-jobs.dk er forbeholdt autoriserede brugere. Uautoriserede brugere, som måtte forsøge at skaffe sig adgang til disse områder på wwwdk-jobs.dk, kan og vil blive retsforfulgt. DK-Jobs tilegner sig retten til at registrere og gemme IP adresser, tidspunkter samt andre relevante oplysninger som senere kan anvendes til at identificere evt. uautoriserede brugere og vil til enhver tid være offentlige myndigheder behjælpelige med at udlevere disse oplysninger.

Uretmæssig brug af materialer fra www.dk-jobs.dk kan være i strid med gældende ophavsret, varemærke- og/eller anden immaterialret eller anden gældende dansk ret. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller på anden måde anvende materiale fra denne hjemmeside uden skriftlig tilladelse fra DK-Jobs. Alle copyrightangivelser skal til enhver tid bibeholdes uanset om skriftlig tilladelse fra DK-Jobs foreligger.

Brugere anerkender og accepterer, at DK-Jobs benytter sig af cookie teknologien. Denne teknologi kan bruges til bl.a. at identificere brugeren overfor DK-Jobs. (læs evt. mere om denne teknologi under Beskyttelse af Personoplysninger)

Brugere af DK-Jobs accepterer endvidere at underkaste sig gældende dansk ret uden hensyn til internationale privatretsprincipper m.m. Kan brugeren ikke acceptere nærværende betingelser for brug, er brugerens eneste og eksklusive beføjelse at ophøre med at benytte denne service fra DK-Jobs.

DK-Jobs påtager sig intet ansvar for indholdet af de sider, som har links til eller fra www.dk-jobs.dk. Enhver brug af dette site sker på egen risiko og enhver brug forudsætter en accept af samtlige retningslinjer m.m. på dette site.

Personlige oplysninger:

Når en bruger angiver sine personlige data til DK-Jobs, accepteres automatisk at DK-Jobs opbevarer brugerens personlige data både til nuværende og fremtidig anvendelse. Disse data vil blive opbevaret indtil brugeren udtrykkeligt giver udtryk for sine ønsker om at DK-Jobs skal slette sin brugerprofil på www.dk-jobs.dk. Brugeren kan i denne anledning blive bedt om at oplyse brugernavn, password eller andre registrerede oplysninger der kan bekræfte ens identitet. Brugeren kan også blive bedt om kun at kommunikere via den på www.dk-jobs.dk registrerede e-mail adresse.
Det er også et ufravigeligt krav at brugeren opgiver samtlige af de til enhver tid angivne obligatoriske oplysninger under og efter oprettelsen af en konto, som angivet af DK-Jobs.
DK-Jobs tildeler sig retten til at slette samtlige bruger profiler som vurderes ikke at indeholde korrekte eller tilstrækkelige oplysninger.

Informationer der indtastes ved brug af www.dk-jobs.dk vil ikke blive videregivet til tredjemand med mindre at brugeren selv tillader dette. DK-Jobs forbeholder sig ret til at sende e-mails til registrerede brugere, når der forefindes informationer som DK-Jobs til enhver tid anser som værende vigtige, nyttige eller brugbare for brugerens fremtidige brug af de tjenester som DK-Jobs stiller til rådighed, samt anden rekrutterings eller jobsøgnings aktivitet. Ønsker brugeren ikke sådanne e-mails tilsendt skal brugeren skriftligt, pr. brev eller e-mail, meddele dette til DK-Jobs, som herefter vil sørge for at brugerens profil og konto hos DK-Jobs slettes.

DK-Jobs kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for immaterielle skader og ulemper, eller enhver anden skade eller ulempe inklusiv, men ikke begrænset til, mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader som er opstået af manglende brugsmulighed eller som følge af data eller indhold på denne hjemmeside.
Brugen af www.dk-jobs.dk sker udelukkende på eget ansvar.

(læs mere under Beskyttelse af Personoplysninger)

Særligt for virksomheder:

En virksomhed som benytter sig af de tjenester DK-Jobs stiller til rådighed forpligtes til at pådrage sig det ansvar, som er forbundet med at benytte www.dk-jobs.dk. Man er indforstået med, at man kan pådrage sig økonomisk ansvar som følge af at man selv, samt de personer der benytter éns login oplysninger, bruger www.dk-jobs.dk. Medmindre andet meddeles til DK-Jobs pr. brev eller e-mail giver man som virksomhed lov til at DK-Jobs nævner virksomhedens navn i en på www.dk-jobs.dk offentligt tilgængelig liste over virksomheder der benytter DK-Jobs eller anden form for udgivelse fra vores site.

Som virksomhed giver man ved oprettelse af virksomhedens profil hos DK-Jobs sit samtykke til at DK-Jobs forsøger at skabe opmærksomhed for de jobs, samt virksomheds profil man har liggende hos DK-Jobs, bl.a. ved markedsføring af disse jobs på og i andre medier og hjemmesider.

DK-Jobs kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for immaterielle skader og ulemper, eller enhver anden skade eller ulempe inklusiv, men ikke begrænset til, mistet indtægt eller overskud, mistede data eller mistet brugsmulighed eller andre skader som er opstået af manglende brugsmulighed eller som følge af data eller indhold på denne hjemmeside. Brugen af www.dk-jobs.dk sker udelukkende på eget ansvar.


Kontakt oplysninger
Skulle du have kommentarer eller evt. spørgsmål vedrørende ovenstående retningslinjer eller andet vedrørende DK-Jobs er du altid velkommen til at kontakte vores Support Team via vores kontaktformular:[ Kontakt Formular ].

Med venlig hilsen

DK-Jobs.dk | Support

Version 1.4 - Opdateret 21.08.2009